webcamplj

WebCampLjubljana

(scroll down for the English version)

WebCampLjubljana je enodnevna konferenca, BarCamp formata, ki jo oblikujejo udeleženci s svojimi predavanji. Namenjena je vsem, ki se ukvarjajo s spletom od programerjev, oblikovalcev pa do načrtovalcev ter piscev teksta.
Odvijala se bo v soboto, 28. novembra 2009, v prostorih Tehnološkega Parka Ljubljana. Udeležba je brezplačna, vendar pa potrebujete vstopnico.

Prijava

Do vstopnice za WebCampLjubljana lahko pridete na dva načina:

1) Do polnoči nedelje, 15. novembra, nam pošljite naslov predavanja in en odstavek opisa predavanja, ki ga boste predstavili na WebCampu. Dobili boste vstopnico, vaše predavanje pa bomo navedli na seznamu potencialnih predavanj, da bodo lahko ostali udeleženci boljše načrtovali svoja predavanja, ter se pripravili na sam dogodek.
Naslov predavanja in en odstavek opisa, pošljite na info@webcamp.si (če je le možno, v angleškem jeziku)
Dolžina predavanja naj bo 20min.

2) Vstopnice, ki bodo ostale, bodo na voljo preko spletne prijave, v ponedeljek, 16.11 ob 10h dopoldne, na naslovu: http://webcampljubljana.eventbrite.com
Ko zmanjka vstopnic, dodatne prijave več ne bodo mogoče.

Zaradi omejitev s prostorom, je konferenca omejena na 100 udeležencev. Izkušnje kažejo, da je na podobnih dogodkih v Sloveniji bilo prisotnih kar nekaj strokovnjakov, ki ne govorijo slovensko, zato se bo večina konference odvijala v angleškem jeziku.

English version:

WebCampLjubljana is a one day conference, with BarCamp format, that is created by participants with their talks. Intended audience is everyone that works with the Web, from developers and designers to information architects and copywriters.

It’s going to take part on Saturday, 28th of November, at Tehnološki Park Ljubljanao. The event is free for participants, but you still need a ticket to get in.

Signup

There are two ways to get a ticket at WebCampLjubljana:

1) Until midnight of Sunday, 15th of November, send us a title of your talk and a paragraph of a talk abstract that you will present at WebCamp. This will get you a ticket, and we’ll publish it on a list of potential talks, so other participants can better plan their talks and what to expect from the event.
Send title of your talk and a paragraph of abstract to info@webcamp.si (in English preferred)
The length of the talk should be about 20 minutes.

2) Tickets that will be left will be available on the first come, first serve basis, on Monday, 16th of November at 10am CET at http://webcampljubljana.eventbrite.com

Because of space limitations, we are limiting the event to 100 participants. Our experience from other similar events is that there are enough participants that don’t speak fluently Slovenian, so most of the events and talks will be in English language.